หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สำนักปลัด
สภาพทั่วไปและที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
จำนวนหมู่บ้านและประชากร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประจำปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ประกาศสมัยประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แจ้งเบาะแสการค้าประเวณี
แจ้งเบาะแสยาเสพติด
แจ้งเบาะแสการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มทอเสื่อกก
กลุ่มดอกไม้จันทน์
กลุ่มพริกแปรรูป
ขนมจีน
ตะกร้าสาน
ผลิตภัณสมุนไพรไวจงคณา
ตะกร้ายางพารา,หมอนทอง
กล้วยอบ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.218.67.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,578,938 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001  Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.