ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สำนักปลัด
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปและที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
จำนวนหมู่บ้านและประชากร
สำนักปลัด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประจำปี 2561 - 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างองค์กร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กฎหมายน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานการเงิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สมัยประชุมสภา
ประกาศสมัยประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แจ้งเบาะแสการค้าประเวณี
แจ้งเบาะแสยาเสพติด
แจ้งเบาะแสการทุจริต
E-SERVICE
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มทอเสื่อกก
กลุ่มดอกไม้จันทน์
กลุ่มพริกแปรรูป
ขนมจีน
ตะกร้าสาน
ผลิตภัณสมุนไพรไวจงคณา
ตะกร้ายางพารา,หมอนทอง
กล้วยอบ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.11.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,805,952

รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.