ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     E-SERVICE 
E-SERVICE
E-SERVICE  
     ข้อบัญญัติ อบต.ชีวึก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เปิดอ่าน
     หนังสือมอบอำนาจการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.