ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
     นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)เปิดอ่าน
     นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อวุโส)เปิดอ่าน
     เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)เปิดอ่าน
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.