หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
     นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)ดาวน์โหลด
     นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)ดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อวุโส)ดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)ดาวน์โหลด
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.95.139.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,542,026 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001  Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.