หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสายัณห์ ลิ้มเจริญพรชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก


นายรุ่ง วัดศรีพะเนา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัฎฐ์ชนันท์ หวังรวมกลาง
นิติกร


นางสาวเกษร ลครพล
บุคลากร


นายอนุชา เชาวันกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพงษ์ศักดิ์ มังเขตแข็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเงินทิวัฒถ์ โพธิ์นอก
คนงานทั่วไป


นายวิชัย เอ็นสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


นางสาวปณาลี หวังประสพกลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายชัยชาญ เผนโคกสูง
พนักงานขับรถยนต์


นายพีรพงศ์ เกลียบกลาง
พนักงานขับรถน้ำฯ


นายปรีชา มูลกลาง
คนงานทั่วไป


นายทรงธรรม แอบหมื่นไวย
นักการภารโรง
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 3.95.139.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,542,048 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001  Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.