หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 
     
การส่งประกาศสำนักงาน กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และคำชี้แจง ปี 2562 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านสระจรเข้ หมู่ท่ี่ 4... 
     
เผยแพร่ราคากลาง บก.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายมงคล กินขุนท... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเ... 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูหินคลุก หมู่ที่ 10 (ไร่นายพลอง ซ้อนพุทราเชื่อมต่อถนนสายบ้านดอนต... 
     
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูหินคลุกเลียบลำห้วย หมู่ที่ 8 (หนองระเวียง)... 
     
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนต... 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25... 
     
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่างฤดูหนาวประเทสไทย พ.ศ.2562... 
     
ประกาศเทศบาลตำบลดงสิงห์... 
     
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเปิดเผยผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายกลางบ้าน ช่วงต่อจาก คสล.เดิม
   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนน คสล.บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 สายกลางบ้าน ช่วงต่อจาก คสล.เดิม
   ประกาศเปิดเผยผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวบึง หมู่ที่ 8 สายสระหลวง ช่วงต่อจาก คสล.เดิม
   ประกาศเปิดเผยผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 -บ้านโค้งสำโรง ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ ช่วงต่อจา
   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนน คสล.บ้านหัวบึง หมู่ที่ 8 สายสระหลวง ช่วงต่อจาก คสล.เดิม
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 34.237.51.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,467,218 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001  Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.